Kontakt

Koło Naukowe Prawa Rzymskiego „Bona Fides”

Zakład Prawa Rzymskiego, Tradycji Prawnych i Prawa Dziedzictwa Kulturowego
Wydział Prawa i Administracji
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Św. Marcin 90
61-809 Poznań

Adres e-mail: bonafides@amu.edu.pl

Facebook: www.facebook.com/bonafidesknpr