Galeria

Konferencja „Od emptio venditio do Common European Sales Law – w poszukiwaniu dobrego prawa sprzedaży”

Ogólnopolska Konferencja Komparatystyczna „Swoboda testowania a ochrona interesów osób najbliższych”