Członkowie

W chwili obecnej Koło zrzesza grono kilkunastu studentów reprezentujących wszystkie lata studiów prawniczych.

Zarząd Koła w roku akademickim 2017/2018:

Prezes:

Maria Kola (IV rok)

Wiceprezesi:

Łukasz Jarecki  (III rok)

Michalina Kowala (III rok)