O Kole

Koło Naukowe Prawa Rzymskiego Studentów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza „Bona Fides”

Koło Naukowe Prawa Rzymskiego „Bona Fides” powstało przy Katedrze Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego UAM w roku akademickim 2009/2010.

Opiekunem Koła jest prof. dr hab. Wojciech Dajczak.

Prowadzimy działalność naukową na co najmniej dwóch płaszczyznach – badając prawo rzymskie w okresie istnienia Imperium Romanum, oraz zgłębiając współczesne zagadnienia prawne w ujęciu porównawczym. Zajmujemy się także takimi dziedzinami jak: komparatystyka kultur prawnych, historia prawa prywatnego, prawo kanoniczne czy historia ustroju państwa.

Najważniejsze z naszych dotychczasowych inicjatyw to dwie konferencje naukowe:

1. Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Jurysprudencja lwowska” (Poznań, 30 marca 2012 r.),

2. Międzynarodowa Konferencja Komparatystyczna „Od emptio venditio do Common European Sales Law – w poszukiwaniu dobrego prawa sprzedaży” (Poznań, 25-26 kwietnia 2013 r.).

3. Ogólnopolska Konferencja Komparatystyczna „Swoboda testowania a ochrona interesów osób najbliższych” (Poznań, 14 marca 2014 r.).

Zorganizowaliśmy również kilkanaście spotkań w formie seminariów bądź wykładów otwartych, na których gościliśmy wybitnych przedstawicieli nauki, jak np.: ks. prof. Franciszek Longchamps de Bérier, prof. Luigi Garofalo, prof. Mario Varvaro, dr hab. Krzysztof Amielańczyk, dr Vivianne Geraldes Ferreira, prof. LiHong Zhang.

Współpracujemy m.in. z: Kołem Naukowym „Utriusque Iuris” (UW), Sekcją Prawa Rzymskiego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa (UJ), Kołem Naukowym Europejskiej Tradycji Prawnej i Prawa Rzymskiego „TI ESTIN ALETHEIA” (UJ) oraz Kołem Naukowym Europejskiej Kultury Prawnej (UWr).

Wraz z ELSA Poznań co roku organizujemy Lokalny Konkurs Prawa Rzymskiego. W 2011 r. oraz 2015 r.  mieliśmy również zaszczyt przygotowywać ogólnopolski finał konkursu „Prawo rzymskie a świat współczesny”.