Kolejne spotkania z cyklu „Szkodliwe środy z Bona Fides”

Zapraszamy na spotkanie z Panem dr. hab. Jarosławem Grykielem, adiunktem w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego WPiA UAM, który wygłosi referat pt.:
,,Odpowiedzialność dłużnika z umowy przedwstępnej”.
Czwarte spotkanie z naszego cyklu odbędzie się w środę 16 maja 2018 r. o godz. 18:00 w sali 4.12 CIN.

Nasze wydarzenie dostępne jest też na Facebooku.

 

„Szkodliwe środy z Bona Fides” Vol. III:
„Kto odpowiada za ofiary Ubera? Odpowiedzialność cywilna za ruch pojazdów autonomicznych”

W ostatnim tygodniu mieliśmy okazję dyskutować w ramach naszego cyklu o bardzo innowacyjnym zagadnieniu dotyczącym pojazdów autonomicznych.  Naszym Gościem była Pani mgr Magdalena Czenko – od wielu lat związana z Kołem „Bona Fides”, a obecnie plikantka radcowska.
Mgr Magdalena Czenko przedstawiła wyniki swoich badań dotyczących kwestii odpowiedzialności cywilnej za ruch samochodów autonomicznych oraz wpływu ich upowszechnienia się na ubezpieczenia obowiązkowe. W pierwszej kolejności omówiła obowiązujące rozwiązania, a następnie wspólnie zastanowiliśmy się nad tym, czy są one sprawiedliwe. Przedstawiona została także regulacja Prawa o ruchu drogowym, która umożliwia prowadzenie testów z udziałem pojazdów autonomicznych na polskich drogach, co wywołało ożywioną dyskusję wśród słuchaczy.

Pani mgr Magdalenie Czenko serdecznie dziękujemy za wystąpienie i zapraszamy wszystkich na kolejne „Szkodliwe środy”.

Gorąco zapraszamy!