Podsumowanie konferencji „Konflikt wartości w prawie rzeczowym”

20 kwietnia 2018 roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa, w ramach której uczestnicy podjęli dyskusję nad konfliktami wartości w prawie rzeczowym. Łącznie odbyły się trzy panele, każdy poświęcony innej tematyce, które jednak miały wspólny mianownik w postaci poddania ocenie orzeczeń wydanych przez Sąd Najwyższy.

Cykl ogólnopolskich konferencji „Konflikty wartości w prawie” został zainicjowany i przygotowany wspólnie przez Koło Naukowe „Utriusque Iuris” (Uniwersytet Warszawski), Koło Naukowe „Ti Estin Aletheia” (Uniwersytet Jagielloński) oraz Koło Naukowe „Bona Fides” (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza).

Przez kolejne tygodnie uczestnicy snuli refleksje na temat konfliktów wartości dostrzeganych w poszczególnych działach prawa. Wspólnie rozważaliśmy problemy na gruncie prawa zobowiązań, prawa spadkowego oraz prawa rzeczowego. Zaszczyt zorganizowania konferencji podsumowującej całą serię przypadł KNPR „Bona Fides”.

Regulacje prawa rzeczowego chronią występujące w nim wartości, takie jak pewność obrotu czy dobra wiara jego uczestników. Niestety wszystkie nie mogą być jednakowo uwzględnione, co więcej ich „waga” zależy od konkretnej sprawy. Dlatego też ustawodawca nie mógł sztywno określić, która z nich zasługuje na dalej idącą ochronę. W praktyce zatem to sądy, dokonując wszechstronnej oceny danego przypadku, podejmują rozstrzygnięcie i przechylają szalę na korzyść którejś z wartości będących w kolizji.

To właśnie orzeczenia Sądu Najwyższego stanowiły kanwę do rozważań podczas konferencji. Wspólnie zastanawialiśmy się nad konfliktami wartości, związanymi z takimi instytucjami prawa rzeczowego jak zasiedzenie, użytkowanie wieczyste i rękojmia wiary ksiąg publicznych. Formuła konferencji pozwalająca, a wręcz zachęcająca do głoszenia własnych wniosków, zarazem krytycznych, jak i aprobujących, sprawiła, że dyskusje nie miały końca.

Dzięki referentom, moderatorom i uczestnikom rozważania były naprawdę owocne. Serdecznie dziękujemy wszystkim zainteresowanym za przybycie oraz dyskusję i tym samym uczynienie konferencji tak inspirującym wydarzeniem naukowym.

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z naszego wydarzenia.

Autor: Maria Katańska

Nasz Facebook.