Harmonogram Konferencji „Konflikt wartości w prawie rzeczowym”

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na Ogólnopolską Konferencję Naukową „Konflikt wartości w prawie rzeczowym”, która odbędzie się już 20 kwietnia w godz. 9.00-17.00 w sali Delta CIN WPiA UAM.

Harmonogram Konferencji

Godz. 8.40 Rejestracja uczestników Konferencji
Godz. 9.00 Otwarcie Konferencji

Panel I Ochrona własności a interesy państwa
Godz. 9.15 – 11.30
Moderatorzy: dr Jan Andrzejewski (UAM), mgr Lucie Mrazkova (Masaryk University)

 1. Uchwała SN (pełen skład Izby Cywilnej) z 26 października 2007 r., sygn. akt III CZP 30/07
  Teza: Władanie cudzą nieruchomością przez Skarb Państwa, uzyskane w ramach sprawowania władztwa publicznego, może być posiadaniem samoistnym prowadzącym do zasiedzenia. Zasiedzenie jednak nie biegło, jeżeli właściciel nie mógł skutecznie dochodzić wydania nieruchomości (art. 121 pkt 4 w związku z art. 175 KC).
 •  Marta Śledź UJ, referat aprobujący.
 • Adriana Denys UW, referat krytyczny.
 • Małgorzata Adamska UAM, referat krytyczny.

             Dyskusja

 1. Uchwała SN z 7 października 2008 r., sygn. akt III CZP 89/08
  Teza: Przed ustawowym uregulowaniem służebności przesyłu (art. 305[1] – 305[4] KC) dopuszczalne było nabycie w drodze zasiedzenia służebności odpowiadającej treści służebności przesyłu na rzecz przedsiębiorstwa.
 • mgr Paweł Konrad Domagała UKSW, referat aprobujący.

Dyskusja

Przerwa kawowa | godz. 11.30 – 12.00

Panel II Ochrona interesów podmiotów uwikłanych w stosunki związane z użytkowaniem wieczystym
Godz. 12.00 – 14.00
Moderatorzy: prof. zw. dr hab. Wojciech Dajczak (UAM), dr Jan Andrzejewski (UAM)

 1. Uchwała SN z 22 marca 2017 r., sygn. akt III CZP 49/16
  Teza: Samoistny posiadacz nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste może nabyć jej własność przez zasiedzenie.
 • Paweł Błaszczak UJ, referat aprobujący.

Dyskusja

 1. Uchwała SN (7) z 25 sierpnia 2017 r., sygn. akt III CZP 11/17
  Teza: Upływ terminu, na który zostało ustanowione prawo użytkowania wieczystego gruntu, nie powoduje wygaśnięcia prawa odrębnej własności lokalu znajdującego się w budynku położonym na tym gruncie.
 • Piotr Kaźmierski UAM, referat aprobujący.
 • Małgorzata Radkowska UAM, referat krytyczny.

Dyskusja

Przerwa obiadowa | godz. 14.00 – 15.00

Panel III Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych
Godz. 15.00 – 17.00

Moderatorzy: dr hab. Marcin Lemkowski (UAM), dr hab. Krzysztof Mularski (UAM)

 1. Uchwała SN (7) z 15 lutego 2011 r., sygn. akt III CZP 90/10
  Teza: Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych chroni nabywcę użytkowania wieczystego także w razie wadliwego wpisu w księdze wieczystej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego jako właściciela nieruchomości.
 • Emil Ratowski UW, referat aprobujący.
 • mgr Adrian Malicki UAM, referat krytyczny.

Dyskusja

 1. Wyrok SN z 22 września 1997 r., sygn. akt II CKN 730/97
  Teza: Rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych nie ma zastosowania, gdy nabycie własności nieruchomości następuje w toku postępowania egzekucyjnego.
 • Kamil Ratowski UW, referat aprobujący.
 • Michał Turczynowicz-Kosmowski UW, referat krytyczny.

Dyskusja

Godz. 17.00 Zakończenie i podsumowanie Konferencji

Zapraszamy do zajrzenia na nasze wydarzenie również na Facebook.