Drugie spotkanie z cyklu „Szkodliwe środy z Bona Fides”

Zapraszamy na spotkanie z mgr. Marcin Sepełowskim, doktorantem w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego WPiA UAM, który wygłosi referat pt.:

„Stosowanie tzw. metody kosztorysowej
przy ustalaniu wysokości odszkodowania z ubezpieczenia OC
za szkodę na mieniu”
.

Spotkanie odbędzie się w środę 21 marca 2018 r. o godz. 18:00 w sali 4.17 CIN.

Tematyka spotkania:
Od kilku dekad, w orzecznictwie Sądu Najwyższego konsekwentnie wskazuje się, że odszkodowanie z ubezpieczenia OC może być obliczane jako wysokość kosztów przywrócenia uszkodzonej rzeczy do stanu poprzedniego (czyli tzw. ,,metodą kosztorysową”) i to nawet wówczas, gdy koszty te nie zostały i nigdy nie zostaną przez poszkodowanego poniesione. Pogląd ten jest generalnie aprobowany przez doktrynę prawa. Nieliczni autorzy przyjmują jednak w stosunku do niego postawę krytyczną. Argumenty przedstawione przez tych badaczy skłaniają do rozważań nad zasadnością utrwalonej communis opinio.

Wystąpienie składa się dwóch części. W pierwszej, przedstawione zostaną poglądy doktryny i orzecznictwa na zagadnienie metodyki ustalania wysokości odszkodowania z ubezpieczenia OC za szkodę w mieniu. W drugiej, podjęta zostanie próba polemiki z niektórymi tezami oraz przedstawiane zostaną argumenty wskazujące na nietrafność dominującego dotychczas stanowiska, dopuszczającego stosowanie tzw. metody kosztorysowej.

Środa – dzień, który stanowi centralny punkt tygodnia – wydaje się idealną okazją do wyrządzenia szkody swojej niewiedzy. Jeżeli więc wyrażasz zgodę na taką formę pokrzywdzenia, jesteś gotowy na straty w zakresie nieznajomości zasad kompensacji i nie przeraża Cię utrata korzyści w postaci wieczornych godzin błogiego lenistwa, to zapraszamy Cię serdecznie na:

SZKODLIWE ŚRODY Z BONA FIDES!

To cykl spotkań z doktorantami i pracownikami naukowymi naszego Wydziału, których przedmiot stanowią wybrane, problematyczne zagadnienia z zakresu odpowiedzialności odszkodowawczej.

Jeśli chcesz wspólnie z Bona Fides:
− lepiej poznać sprzeczne poglądy na rozumienie istoty przyczyniania się pokrzywdzonego,
− zastanowić się nad zasadnością stosowania tzw. metody kosztorysowej przy ustalaniu wysokości odszkodowania z ubezpieczenia OC,
− zdobyć wiedzę na temat kompensacji szkód w środowisku,
− poszukać odpowiedzialnego za szkody wyrządzone przez pojazdy autonomiczne,
− uświadomić sobie, jakie roszczenia odszkodowawcze przysługują stronom umowy przedwstępnej,
to radzimy zawczasu zarezerwować sobie kilka środowych wieczorów. Nasz cykl jest bowiem właśnie dla Ciebie!

Gorąco zapraszamy!

Nasze wydarzenie dostępne jest również na Facebooku.