Cykl konferencji naukowych „Konflikty wartości w prawie”

Szanowni Państwo!

Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konferencji „Konflikt wartości w prawie zobowiązań” organizowanej przez zaprzyjaźnione Koło Naukowe Utriusque Iuris z Uniwersytetu Warszawskiego!

Konferencja ta rozpocznie cykl spotkań naukowych KONFLIKTY WARTOŚCI W PRAWIE, w ramach którego trzy koła naukowe prawa rzymskiego z Warszawy, Krakowa i Poznania podejmą tę pasjonującą tematykę. Podczas drugiego wydarzenie z tej serii, organizowanego przez Koło Naukowe Ti Estin Aletheia TBSP UJ, zostaną zbadane konflikty w prawie spadkowym. Zwieńczeniem inicjatywy będzie konferencja dotycząca prawa rzeczowego organizowana przez Koło Naukowe Bona Fides. Wszystkie konferencje odbędą się w kwietniu, odpowiednio 6-7 (UW), 13 (UJ) oraz 20 (UAM).

Od lat staramy się rozwijać współpracę pomiędzy naszymi kołami. Łączą nas wspólne zainteresowania i pasje, a także wzorce kształcenia młodych prawników według zasady, że prawo jest sztuką tego, co dobre i sprawiedliwe (Ius est ars boni et aequi – D. 1,1,1,pr). Ta myśl przyświecać nam będzie podczas zgłębiania tak ważkiego zagadnienia jakim jest konieczność wyważenia wartości w razie zaistnienia konfliktu między nimi. Wierzymy, że nasze trójstronne wydarzenie z pomocą Dobrej Wiary (bona fides) wywoła inspirującą dyskusję o prawie.

Informacje o konferencji krakowskiej i poznańskiej przedstawimy wkrótce.

Zapraszamy!

Wydarzenie warszawskie mogą Państwo śledzić na Facebook.