V Ogólnopolskie Seminarium Naukowe „Prawo a język”

Czym jest pojęcie rażącego niedbalstwa na gruncie prawa prywatnego? W jakich porządkach prawnych się pojawia? Co tak naprawdę określa? Jak je rozumieć?

Odpowiedzi na postawione pytania, szukaliśmy podczas V Ogólnopolskiego Seminarium Naukowego Prawo a język zorganizowanego w Gnieźnie w dniach 8-10 grudnia 2017 roku przez Koło Naukowe Prawa Rzymskiego Bona Fides działające przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza. Oprócz członków Koła Naukowego Bona Fides w seminarium wzięli również udział studenci z Uniwersytetu Jagiellońskiego z Koła Naukowego TI ESTIN ALETHEIA oraz Koła Naukowego Prawa Rzymskiego i Porównawczego TBSP UJ, a także z Uniwersytetu Wrocławskiego z Koła Naukowego Europejskiej Kultury Prawnej. Spotkanie nie mogłoby się jednak odbyć bez udziału Pana prof. zw. dr. hab. Wojciecha Dajczaka (kierownika Katedry Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego WPiA UAM i Opiekuna naszego Koła) oraz Pana dr. Jarosława Grykiela (adiunkta w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego WPiA UAM), którzy czuwali nad częścią merytoryczną wydarzenia, prowadząc nas przez rozważania nad (rażącym) niedbalstwem.

Łącznie w seminarium Prawo a język udział wzięło prawie dwudziestu studentów, a przedstawionych zostało dziesięć referatów – każdy dotyczył osobnego porządku prawnego. Przez całe spotkanie, intensywnie obradowaliśmy nad tym, jak (rażące) niedbalstwo wygląda w prawie kanonicznym, austriackim kodeksie cywilnym, prawie szwajcarskim, francuskim, włoskim, w prawie Meksyku, Hiszpanii, Grecji, Wielkiej Brytanii, a nawet Indii! Referenci zmierzyli się z niełatwym zadaniem zbadania i dokonania dogłębnej analizy odpowiedniego porządku prawnego pod względem ewentualnego występowania w nim wyrażenia (rażące) niedbalstwo. W prezentacji znalazły się zarówno językowe, jak i prawne ujęcie badanego pojęcia.

Kanwą do rozważań był fakt, iż w wielu przypadkach (rażące) niedbalstwo wywodzi się z prawa rzymskiego, skąd przeniknęło do europejskich i pozaeuropejskich aktów prawnych, modyfikując swoje znaczenie i pozostawiając nas z wyzwaniem odkrycia jego wielowymiarowości.

Seminaryjnym rozważaniom towarzyszyły dyskusje oraz wiele refleksji, które trwały jeszcze długo po zakończeniu oficjalnych obrad. Weekend z (rażącym) niedbalstwem był zdecydowanie motywacją do spoglądania na prawo pod nieco innym kątem oraz odnajdywania słów, które w różnych porządkach prawnych są interpretowane na rozmaite sposoby.

Aleksandra Jarocka