Podsumowanie cyklu spotkań „Diamentowy Listopad”

Listopad dla wszystkich członków i sympatyków Koła Naukowego Prawa Rzymskiego „Bona Fides” minął pod znakiem Diamentowego Grantu”.

Cykl spotkań o nazwie „Diamentowy Listopad” zainaugurowany został 16 listopada 2017 r. wykładem pana magistra Kamila Sorki, doktoranta z Uniwersytetu Jagiellońskiego, który przybliżył zgromadzonym słuchaczom, jak w procesie rzymskim rozumiana była prawda. Po tym inspirującym początku nie trzeba było długo czekać na kolejne uczty naukowe. Swoją obecnością zaszczycili nas pani Zuzanna Krzykalska, studentka z Uniwersytetu Jagiellońskiego, która scharakteryzowała prawo jako system instytucji, a także pan magister Michał Tutaj, doktorant z Uniwersytetu Warszawskiego, który opowiedział o rewolucji w Turcji, która wpłynęła na transformację kodeksu cywilnego w tym kraju. Ostatnie spotkanie, dotyczące relacji między Kościołem a umowami i wpływem prawa kanonicznego na prawo zobowiązań poprowadził pan magister Piotr Alexandrowicz, doktorant z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Wszystkich Gości zaproszonych przez Koło Naukowe „Bona Fides”, oprócz tego, iż są specjalistami w wybranych przez siebie dziedzinach prawa, łączy to, że są laureatami prestiżowego programu „Diamentowy Grant” organizowanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Program ma na celu wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów prowadzących pod kierunkiem opiekuna naukowego badań o wysokim stopniu zaawansowania, tak, aby dać im możliwość rozwoju kariery naukowej. Wymagający proces rekrutacyjny, konieczność wykazania znacznych osiągnięć i aktywności podejmowanych na wielu polach sprawia, iż otrzymanie „Diamentowego Grantu” jest ogromnym wyróżnieniem.

Cykl spotkań „Diamentowy Listopad” okazał się dla wszystkich słuchaczy nie tylko szansą, by zgłębić różnorodną tematykę prawniczą, ale również dowiedzieć się więcej na temat samego programu stypendialnego, a przede wszystkim poznać niesamowitych i chcących dzielić się swoimi pasjami naukowców.

Serdecznie dziękujemy zaproszonym Gościom za przybycie i przedstawienie problematyki podejmowanej w ramach prowadzonych badań.

Wszystkie zainteresowane osoby możemy zapewnić, że Koło Naukowe „Bona Fides” nie zwalnia tempa i już niedługo będzie miało przyjemność zaprosić Państwa na kolejne, równie ciekawe spotkania.

Michalina Kowala