Podium dla „Bona Fides”

Szanowni Państwo!

Z dumą informujemy, że wszystkie nagrody w Konkursie im. prof. Kazimierza Kolańczyka na najlepsze prace magisterskie obronione w roku akademickim 2016/2017 trafiły do członków naszego Koła:

I miejsce – mgr Magdalena Czenko

II miejsce – mgr Jan Sadecki

III miejsce – mgr Marcin Sepełowski

Zwycięska praca nosi tytuł „Odpowiedzialność cywilna za szkody wywołane ruchem samochodów autonomicznych oraz jej wpływ na ubezpieczenia obowiązkowe”. Jej autorka, Pani mgr Magdalena Czenko, była wiceprezesem Koła w roku akademickim 2015/2016, a obecnie rozpoczyna aplikację radcowską.
Pan mgr Jan Sadecki jest autorem pracy pt.: „Od geometrii do współwłasności w częściach ułamkowych. Matematyczne inspiracje prawniczego wynalazku Kwintusa Mucjusza Scewoli”, której promotorem był opiekun naszego Koła – Pan prof. zw. dr hab. Wojciech Dajczak. Pan mgr Jan Sadecki ukończył również studia licencjackie na kierunku indologia na Wydziale Neofilologii i studiuje filologię klasyczną w Instytucie Filologii Polskiej i Klasycznej przy Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
Pan mgr Marcin Sepełowski obronił pracę magisterską pt. „Wpływ orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego na kształt i stosowanie norm prawa filiacyjnego”. Pan mgr Marcin Sepełowski był Prezesem „Bona Fides” w latach 2015-2017. Obecnie jest doktorantem I-ego roku w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego.

W tym miejscu warto przypomnieć, że od początku istnienia Koła „Bona Fides”, nasi członkowie są nagradzani w tym prestiżowym Konkursie. Pani mgr Joanna Kruszyńska-Kola, będąca jedną z założycieli i pierwszą Prezes Koła Naukowego Prawa Rzymskiego „Bona Fides”, zdobyła I nagrodę w 2013 roku za pracę pt. „Altruizm w prawie zobowiązań: prowadzenie spraw bez zlecenia”. Obecnie jest doktorantką w Katedrze Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego, a promotorem jej rozprawy doktorskiej jest Pan prof. zw. dr hab. Wojciech Dajczak.
Z kolei Pan mgr Piotr Alexandrowicz, absolwent prawa i teologii na UAM, wiceprezes Koła w latach 2012-2014, otrzymał w tym Konkursie wyróżnienie za pracę pt. „Odkrycie swobody umów w XII-wiecznej nauce prawa kanonicznego”. Pan mgr Piotr Alexandrowicz jest ponadto stypendystą programu „Diamentowy Grant” finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Z kolei w roku 2016,  III miejsce w tym prestiżowym Konkursie zajęła Pani mgr Martyna Robakowska za pracę magisterską pt. „Odpowiedzialność cywilna w prawie ochrony środowiska”. Pani mgr Martyna Robakowska była wiceprezesem Koła „Bona Fides” w latach 2013-2015. Aktualnie jest doktorantką II-ego roku w Katedrze Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego.

Wszystkim laureatom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

A wszystkich studentów zainteresowanych osiąganiem równie spektakularnych sukcesów zapraszamy do grona członków ,,Bona Fides”.