Binational Seminar „Ius romanum und ius gentium, polnishes Recht und deutsches im Vergleich: Eingentum und Erbrecht. Verfügungsfreiheit und deren Grenzen” – Seminarium w Augsburgu

W dniach 19-22 czerwca 2017 r. członkowie koła: mgr Filina Sztandera, mgr Magdalena Czenko, Maria Kola, Laura Rożnowska oraz Michał Przybył uczestniczyli w polsko-niemieckim seminarium pt. „Własności i dziedziczenie – swoboda i jej granice.” Wydarzenie odbyło się w malowniczym, bawarskim mieście – Augsburgu. W ojczyźnie rodziny Fuggerów – studenci z Uniwersytetu w Augsburgu, Uniwersytetu SWPS oraz oczywiście nasi reprezentanci przedstawiali referaty w języku angielskim oraz niemieckim o własności  – samym pojęciu jak i ograniczeniach występujących w prawie prywatnym polskim oraz niemieckim, jak również w europejskiej tradycji prawnej. W kolejnym panelu zaś dominującym tematem było dziedziczenie, ze szczególnym uwzględnieniem rozrządzeń na wypadek śmierci – w kształcie obecnie obowiązującym, a także z pewnymi propozycjami de lege ferenda. Po wystąpieniach pytania przeradzały się w dyskusje moderowane przez prof. Christopha Beckera oraz prof. Bronisława Sitka.

Oprócz obrad w gmachu augsburskiego uniwersytetu studenci mieli również okazję zobaczyć miasto – w tym wyjątkowy renesansowy ratusz, zróżnicowaną architekturę sakralną oraz szczególną atrakcję miasta – rezydencję rodziny Fuggerów, jednych z najbogatszych ludzi w historii Europy.

Gratulujemy udanych wystąpień!