Wszyscy mają mambę – cz. III Część ogólna

Koło Naukowe Prawa Rzymskiego „Bona Fides” serdecznie zaprasza na spotkanie z cyklu

„Wszyscy mają mambę”
czyli o zasadności bezkrytycznej recepcji instytucji prawnych

Cykl skupia się na krytycznej analizie bezkrytycznego wprowadzania lub utrzymywania w krajowych porządkach prawnych instytucji nieznanych lub co najmniej nieprzepracowanych gruntownie w tradycji prawnej danego państwa.

Gościem naszego trzeciego spotkania będzie mgr Joanna Kruszyńska-Kola – doktorantka w Katedrze Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego WPiA UAM, która wygłosi wykład pt.

,,Celowość wyodrębnienia części ogólnej kodeksu cywilnego z perspektywy historyczno-porównawczej”

Spotkanie rozpocznie się o godz. 18:30 w dniu 12.12.2016 roku w sali 3.3 CIN