Międzynarodowe Seminarium Naukowe w Gułtowach – Czerwiec 2015

W dniach 1-2 czerwca 2015 r. nasze Koło zorganizowało Międzynarodowe Seminarium Naukowe w Poznaniu i Gułtowach dotyczące znaczenia i przypadków używania zwrotu bona fides w polskim oraz niemieckim prawie prywatnym.

W organizowanym w przepięknym Pałacu UAM w Gułtowach Seminarium uczestniczyli nasi koledzy i koleżanki z Niemiec, Czech oraz – można już rzecz – stali współpracownicy z kół prawa rzymskiego na UW, UJ oraz UMK.

Pod czujnym okiem prof. Wojciecha Dajczaka, ks. prof. Franciszka Longchamps de Bériera oraz prof. Rafała Wojciechowskiego dyskutowaliśmy na temat dobrej wiary, czym uczciliśmy 5 rocznicę powstania naszego Koła.