Spotkanie z mgr Piotrem Aleksandrowiczem – relacja

Kolejnym „gościem” Koła w ramach cyklu spotkań poświęconych prawu średniowiecznemu był mgr Piotr Alexandrowicz, doktorant w Katedrze Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego.

Na spotkaniu mieliśmy okazję zetknąć się z wybranymi tekstami średniowiecznych kanonistów. Przedstawione został również ich analizy oraz zestawione zostały z tekstami oryginalnymi dla ich autorów. Niewątpliwie było to gratka zarówno dla zainteresowanych prawem jak i historią.

Mgr Aleksandrowicz zwrócił uwagę słuchaczy na to, że średniowieczna nauka prawa kanonicznego wywarła istotny wpływ na szereg elementów zachodniej tradycji prawnej, zaś jej szczególny wkład to doktryna o swobodzie umów.Bowiem to na gruncie kanonistyki XII i XIII wieku po raz pierwszy w ramach tej tradycji narodziła się koncepcja o fundamentalnym znaczeniu dla prawa umów, która do dziś stanowi charakterystyczny element prawa cywilnego w Europie.