Spotkanie z prof. Wojciechowskim

Koło Naukowe Prawa Rzymskiego „Bona Fides” ma zaszczyt zaprosić na spotkanie
z prof. UWr dr hab. Rafałem Wojciechowskim pod tytułem:

„Arbitrorum enim genera sunt duo. Przykład interpretacji tekstu przez uczonych średniowiecza i jego współczesne konsekwencje dla regulacji prawnych arbitrażu.”

Spotkanie odbędzie się 18 marca o godzinie 16:30 w sali 4.1 CIN.

Serdecznie zapraszamy!