Międzynarodowy Konkurs „Prawo rzymskie a świat współczesny” i wykład prof. Christopha Beckera

W dniu 1 czerwca 2015 roku
o godzinie 11:45
w Sali Senatu Collegium Minus UAM 

odbędzie się

MIĘDZYNARODOWY KONKURS
,,PRAWO RZYMSKIE A ŚWIAT WSPÓŁCZESNY”

O zwycięstwo walczyć będzie 16 studentów z Polski i Czech (w tym trzech reprezentantów WPiA UAM), których oceniać będzie Komisja Konkursowa złożona z wybitnych przedstawicieli europejskiej nauki prawa rzymskiego.

Konkurs poprzedzi wystąpienie
prof. Christopha Beckera pt. ,,Gaius in Poland and Germany”

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w tych wydarzeniach!