Sprawozdanie ze spotkania z mgr Janem Andrzejewskim

Pierwsze spotkanie w nowym roku akademickim już z nami!

Odbyło się w przyjemnej, kameralnej atmosferze co nie przeszkadzało temu, aby rozwinęła się gorąca dyskusja. Mgr Jan Andrzejewski przedstawił szczególnie intrygujące kwestie dotyczące ekwiwalentności świadczeń, dobitnie wykazując pewne wady polskiego systemu, proponując przy tym swoje, oryginalne rozwiązanie. Pokazał, że u podstaw refleksji nad prawem prywatnym centralne miejsce wcale nie należy do przepisu ale do pytania o cel i sens danej formy i jej roli w społeczeństwie.

Oprócz referatu miała miejsce także prezentacja Koła – jego członków, dotychczasowych osiągnięć oraz celów i zadań jakie stoją przed BONA FIDES.

W spotkaniu uczestniczyli także studenci pierwszego roku, którzy mamy nadzieję, dzięki spotkaniu przekonali się do tego, że warto dołączyć do BONA FIDES.