Podsumowanie wykładu otwartego „Chinese ways of ruling”

Dnia 20 maja mieliśmy okazję gościć Pana prof. dra Lihong Zhanga – profesora prawa cywilnego, prawa rzymskiego i prawa porównawczego na East China University of Political Science and Law w Szanghaju oraz dyrektora Centrum Badań Prawa Rzymskiego i Prawa Europejskiego, który wygłosił wykład pt.: Harmonization and Conflicts between the Different Chinese Ways of Ruling: Militarism, Legalism, Confucianism, [Democracy] and Communism

Podczas wykładu, który zgromadził bardzo dużo słuchaczy, nasz Gość przedstawił kluczowe informacje dotyczące tytułowych zagadnień. Pan Profesor pokazał zachodzące między nimi relacje, związki oraz jak i czy analizowane zagadnienia oddziaływały na siebie zarówno w ujęciu historycznym, jak i porównawczym.

Oprócz wykładu otwartego studenci mieli możliwość porozmawiać z Panem profesorem na mniej formalnym gruncie w trakcie popołudniowego spotkania, które odbyło się w Katedrze Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego. Była to doskonała okazja do zadawania licznych pytań i dowiedzenia się wielu ciekawych informacji nie tylko w kwestii wygłoszonego wykładu, ale także o kulturze prawnej, szkolnictwie wyższym, jak również wykonywania zawodu prawnika w Chinach.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom wykładu za przybycie!

Anna Jarecka