Podsumowanie wykładu otwartego „The Japanese legal system and education”

21 listopada mieliśmy okazję gościć japońskiego prawnika – pana Daisuke Hoshino, który wygłosił wykład o japońskim porządku prawnym i systemie edukacji prawników. Prelegent rozpoczął od przybliżenia historii swojego kraju podkreślając, jak istotny miała wpływ na rozwój japońskiego systemu prawnego.

Dowiedzieliśmy się, że współczesne prawo japońskie przyjęło wiele rozwiązań z niemieckiego porządku prawnego, pewne regulacje wzorowane były na regulacjach amerykańskich, a część instytucji, zwłaszcza w zakresie prawa rodzinnego czy spadkowego, wywodzi się z tradycji samej Japonii. Pan Hoshino opowiedział nam także o modelu kształcenia prawników, znacząco różniącym się od znanego nam systemu. Po zakończeniu wykładu słuchacze mieli możliwość zadania naszemu gościowi pytań, z której chętnie skorzystali.

Tak zainicjowana dyskusja przeniosła się także na mniej formalny grunt – członkowie naszego Koła, przy tradycyjnej herbacie, kontynuowali rozmowę o funkcjonowaniu japońskiego porządku prawnego. Korzystając z okazji zaspokoili również ciekawość naszego gościa opowiadając o rozwoju naszego systemu prawnego.

Bardzo serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom wykładu za przybycie. Zapraszamy również na kolejne spotkania naszego Koła, o których będziemy informować wkrótce!

Martyna Robakowska