Członkowie „Bona Fides” podczas Letniej Szkoły Prawa w Brnie

W dniach 25-27 września 2018 roku członkowie naszego Koła – Prezes Maria Kola oraz mgr Michał Przybył – uczestniczyli w Letniej Szkole Prawa, która miała miejsce na Uniwersytecie Masaryka w Brnie (Czechy). Motywem przewodnim wydarzenia były profesje prawnicze na przestrzeni wieków.

W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele czeskiej nauki prawa, którzy dzielili się z uczestnikami Letniej Szkoły zarówno wiedzą w zakresie historycznego rozwoju zawodów prawniczych w ich kraju, poprzez obraz antycznych mówców (Cicero czy Demostenesa), aż po współczesne perspektywy wykonywania zawodu prawnika w strukturach Unii Europejskiej. Wszystkie wystąpienia były niezwykle ciekawe. Maria i Michał mieli okazję wysłuchać m. in. wykładu Pana dr. hab. Jana Lata (Najwyższa Prokuratura Republiki Czeskiej), który przedstawił zawód prokuratora w czasach komunistycznych, a także bardzo interesującej prelekcji Pana dr. Ondřeja Horáka (Uniwersytet Masaryka w Brnie), który zarysował postać prof. Jaromíra Sedláčka – przedstawiciela normatywnej koncepcji prawa.

Maria i Michał dzięki zaproszeniu Kierownika Katedry Historii Państwa i Prawa – Pana Prof. Ladislava Vojáčka mieli możliwość wygłoszenia referatu o zawodach prawniczych w Polsce w zakresie obecnych regulacji, jak i planowanych zmianach. Było to bardzo ważne wydarzenie dla członków naszego Koła, które pozwoliło poszerzyć zarówno horyzonty naukowe, nawiązać kontakty ze studentami i pracownikami Uniwersytetu w Brnie, a także zwiedzić piękną morawską stolicę.

GALERIA ZDJĘĆ