Wykład otwarty „The first steps of a new Czech Civil Code in overall panic”

Szanowni Państwo,

Koło Naukowe Prawa Rzymskiego „Bona Fides” serdecznie zaprasza na wykład otwarty mgr Lucie Mrázkovej z Masaryk University w Brnie zatytułowany „The first steps of a new Czech Civil Code in overall panic”, który odbędzie się 21 maja (poniedziałek) o godz. 18.00 w sali 4.9 CIN.

Prelekcja, wygłoszona w języku angielskim, będzie dotyczyła nowego czeskiego Kodeksu cywilnego, który obowiązuje od kilu lat. W trakcie wykładu przede wszystkim będzie można dowiedzieć się, jak wyglądał cały proces od końcowych przygotowań, przez vacatio legis, po pierwsze dni obowiązywania nowego Kodeksu. Prelegentka przedstawi głównie aspekty praktyczne wprowadzenia nowych regulacji, przy okazji dzieląc się swoimi uwagami na temat tego, jak nowy Kodeks odzwierciadla oczekiwania jej twórców, jak i praktyków.

Serdecznie zapraszamy!

***

Dear Sir or Madam,

The Scientific Circle of the Roman Law „Bona Fides” invites you to the open lecture by Lucie Mrázková from the Masaryk University, entitled The first steps of a new Czech Civil Code in overall panic, which will take place on 21st May (Monday) at 18.00 in the room 4.9 CIN.

The lecture, delivered in English, will refer to the new Czech Civil Code, which has been in force for several years. During the lecture, first of all, you will be able to learn what the whole process looked like from the final preparations, through vacatio legis and first days of the new Code. The speaker will present practical aspects of introducing new regulations, sharing the remarks on how the new Code reflects the expectations of its creators and practitioners.

You’re welcome!