Konferencja „Od emptio venditio do Common European Sales Law – w poszukiwaniu dobrego prawa sprzedaży”

Zdjęcia z międzynarodowej konferencji komparatystycznej, która odbyła się w dniach 25-26 kwietnia 2013 r. na Wydziale Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.

Dodaj komentarz