Binational Seminar „Ius romanum und ius gentium, polnishes Recht und deutsches im Vergleich: Eingentum und Erbrecht. Verfügungsfreiheit und deren Grenzen” – Seminarium w Augsburgu

W dniach 19-22 czerwca 2017 r. członkowie koła: mgr Filina Sztandera, mgr Magdalena Czenko, Maria Kola, Laura Rożnowska oraz Michał Przybył uczestniczyli w polsko-niemieckim seminarium pt. „Własności i dziedziczenie – swoboda i jej granice.” Wydarzenie odbyło się w malowniczym, bawarskim mieście – Augsburgu. W ojczyźnie rodziny Fuggerów – studenci z Uniwersytetu w Augsburgu, Uniwersytetu SWPS oraz oczywiście nasi reprezentanci przedstawiali referaty w języku angielskim oraz niemieckim o własności  – samym pojęciu jak i ograniczeniach występujących w prawie prywatnym polskim oraz niemieckim, jak również w europejskiej tradycji prawnej. W kolejnym panelu zaś dominującym tematem było dziedziczenie, ze szczególnym uwzględnieniem rozrządzeń na wypadek śmierci – w kształcie obecnie obowiązującym, a także z pewnymi propozycjami de lege ferenda. Po wystąpieniach pytania przeradzały się w dyskusje moderowane przez prof. Christopha Beckera oraz prof. Bronisława Sitka.

Oprócz obrad w gmachu augsburskiego uniwersytetu studenci mieli również okazję zobaczyć miasto – w tym wyjątkowy renesansowy ratusz, zróżnicowaną architekturę sakralną oraz szczególną atrakcję miasta – rezydencję rodziny Fuggerów, jednych z najbogatszych ludzi w historii Europy.

Gratulujemy udanych wystąpień!

Opublikowano Konferencje | Otagowano , , | Skomentuj

Progress vs. Legal Tradition? The Issue of Cultural Identity in Private Law. The Example of Central Europe

W imieniu Katedry Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego UAM w Poznaniu serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe pt.:

Progress vs. Legal Tradition? The Issue of Cultural Identity in Private Law. The Example of Central Europe,

które odbędzie się 16 maja 2017 roku w Collegium Minus UAM w Poznaniu (Sala Senatu).

Podczas seminarium swoje wystąpienia zaprezentują zaproszeni prelegenci z Czech oraz Węgier. Wygłoszą następujące referaty w języku angielskim:

  • prof. GERGELY DELI – Economic Considerations Behind the Law. A Historical Survey
  • doc. PAVEL SALÁK – Continuity, Discontinuity and Legal Tradition by Privileged Wills in Czech Civil Code 2012
  • doc. PETR DOSTALÍK – Recent Changes in the Czech Law of Obligations

Po każdym referacie przewidziana jest dyskusja.

Szczegółowy program dostępny jest tutaj: Seminar Schedule.

Opublikowano Konferencje, Sympozjum, Wykłady | Otagowano , , , | Skomentuj

Wszyscy mają mambę – cz. III Część ogólna

Koło Naukowe Prawa Rzymskiego „Bona Fides” serdecznie zaprasza na spotkanie z cyklu

„Wszyscy mają mambę”
czyli o zasadności bezkrytycznej recepcji instytucji prawnych

Cykl skupia się na krytycznej analizie bezkrytycznego wprowadzania lub utrzymywania w krajowych porządkach prawnych instytucji nieznanych lub co najmniej nieprzepracowanych gruntownie w tradycji prawnej danego państwa.

Gościem naszego trzeciego spotkania będzie mgr Joanna Kruszyńska-Kola – doktorantka w Katedrze Prawa Rzymskiego i Historii Prawa Sądowego WPiA UAM, która wygłosi wykład pt.

,,Celowość wyodrębnienia części ogólnej kodeksu cywilnego z perspektywy historyczno-porównawczej”

Spotkanie rozpocznie się o godz. 18:30 w dniu 12.12.2016 roku w sali 3.3 CIN

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Wszyscy mają mambę – cz. II Forma dokumentowa czynności prawnych

Koło Naukowe Prawa Rzymskiego „Bona Fides” serdecznie zaprasza na spotkanie z cyklu

„Wszyscy mają mambę”
czyli o zasadności bezkrytycznej recepcji instytucji prawnych

Cykl skupia się na krytycznej analizie bezkrytycznego wprowadzania lub utrzymywania w krajowych porządkach prawnych instytucji nieznanych lub co najmniej nieprzepracowanych gruntownie w tradycji prawnej danego państwa.

Gościem naszego drugiego spotkania będzie dr Jarosław Grykiel pracownik naukowy Katedry Prawa Cywilnego, Handlowego i Ubezpieczeniowego WPiA UAM, który wygłosi wykład pt.

,,Forma dokumentowa czynności prawnych”

Spotkanie odbędzie się o godz. 18:00 w czwartek 24.11.2016 roku w sali 4.18 CIN

Opublikowano Spotkania, Wykłady | Skomentuj

Kara umowna – pozorne i rzeczywiste problemy w perspektywie historyczno-porównawczej

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie
Koła Naukowego Prawa Rzymskiego ,,Bona Fides”!

Naszym Gościem będzie Pan Profesor Wojciech Dajczak,

który wygłosi wykład pt.
,,Kara umowna
– pozorne i rzeczywiste problemy w perspektywie historyczno-porównawczej

Spotkanie rozpocznie się
o godz. 18:30 w środę 16.11.2016 roku
w sali 2.3 CIN

Spotkanie zapoczątkuje cykl spotkań pt. ,,WSZYSCY MAJĄ MAMBĘ – czyli o zasadności bezkrytycznej recepcji instytucji prawnych”

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Opublikowano Spotkania | Skomentuj

Spotkanie z Panem Profesorem Andrzejem Dziadzio

W dniu 20.10.2016 roku odbyło się otwarte spotkanie z Panem Profesorem Andrzejem Dziadzio. Gość Koła ,,Bona Fides” wygłosił wykład pt. ,,Muzułmanie w Europie. Początki regulacji prawnych”.

Pan Profesor przedstawił licznie zgromadzonym studentom i doktorantom sposób unormowania sytuacji prawnej muzułmanów w Austro-Węgrzech. W toku dyskusji udało się odnaleźć wiele analogii między zjawiskami zachodzącymi w wielonarodowej monarchii habsburskiej a problemami, z jakimi mierzy się współczesna Europa.

Serdecznie dziękujemy Panu Profesorowi za przyjęcie zaproszenia Koła ,,Bona Fides”!wykład2

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Muzułmanie w Europie. Początki regulacji prawnych.

Serdecznie zapraszamy na pierwsze w tym roku akademickim
spotkanie Koła Naukowego Prawa Rzymskiego ,,Bona Fides”!

Gościem spotkania będzie Pan Profesor Andrzej Dziadzio (UJ),

który wygłosi wykład pt.
,,Muzułmanie w Europie. Początki regulacji prawnych.”

Spotkanie rozpocznie się
o godz. 17:30 w czwartek 20.10.2016 roku
w Sali Prof. Ziembińskiego

Po wykładzie będzie miało miejsce spotkanie organizacyjne
Koła Naukowego Prawa Rzymskiego ,,Bona Fides” adresowane do nowych członków!

Opublikowano Bez kategorii | Skomentuj

Zebranie wyborczo-sprawozdawcze Koła Naukowego Bona Fides

W dniu 4 października 2016 roku odbyło się wyborczo-sprawozdawcze zebranie Koła Naukowego Bona Fides. W trakcie zebrania wybrany został zarząd Koła na rok akademicki 2016/2017. Zarząd tworzyć będą:

Marcin Sepełowski – prezes
Michał Przybył – I wiceprezes
Maria Kola – II wiceprezes
Laura Rożnowska – skarbnik

Pierwsze spotkanie Koła dla nowych członków już wkrótce!

Opublikowano Spotkania | Skomentuj

Konferencja – Prawo a język – Wschowa 2016

Ten rok akademicki był dla Nas bardzo udany. Podejmowaliśmy rozmaite aktywności zarówno jako Koło jak i indywidualnie – stąd warto przypomnieć niektóre najważniejsze wydarzenia.

Nie sposób nie wskazać na zorganizowane przez Bona Fides Ogólnopolskie Seminarium Naukowe „Prawo a język”, którego już III edycja odbyła się w tym roku w malowniczej Wschowie.

W seminarium uczestniczyli członkowie Bona Fides jak i studenci z Krakowa oraz Warszawy. Tematem zaś tegorocznej edycji było prawo spadkowe, a w szczególności pojęcie wydziedziczenia. Tak jak w latach ubiegłych przedstawiane referaty miały na celu analizę różnych, zarówno europejskich jak i całkiem egzotycznych porządków prawnych. Uczestnicy ponadto wskazywali na pojęcie wydziedziczenia w językach omawianych państw. Zestawienie niekiedy dalece odmiennych regulacji spadkowych pozwoliło na wysunięcie interesujących wniosków, przy czym także w ich zakresie zaistniały istotne wątpliwości.

Oprócz zagadnień merytorycznych mieliśmy również okazję zobaczyć Wschowę i poznać historię tego niezwykłego miasta, zaś w szczególności należy wspomnieć wyremontowaną bibliotekę miejską, w której mieliśmy możliwość prowadzić nasze seminarium.

Opublikowano Konferencje, Sympozjum | Otagowano , , , | Skomentuj

Konkurs Prawa Rzymskiego 2016 – Edycja VII – Etap Lokalny – Finał

Znamy już zwycięzców Lokalnego Konkursu Prawa Rzymskiego!
Są to:

1) Łukasz Jarecki
2) Michalina Kowala
3) Marcin Tomczak

Gratulujemy i życzymy powodzenia na Etapie Międzynarodowym!

Opublikowano Konkurs | Skomentuj